Fortweg 10

Voor het plaatsen van een trafostation en de aanleg van een laagspanningskabel ter hoogte van Fortweg 10 te Vlieland (verzonden 1 augustus 2017).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluit binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.