Fortweg 10

Voor het plaatsen van aan trafostation en de aanleg van een laagspanningskabel ter hoogte van Fortweg 10 te Vlieland (ingekomen 28 juli 2017).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.