Duinkersoord 92

voor bouwen

  • Voor de bouw van een berging op het perceel Duinkersoord 92 te Vlieland (verzonden16 februari 2018).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.