Duinkersoord 66

Voor bouwen

Voor de vervangende nieuwbouw van het pand Duinkersoord 66 te Vlieland (ingekomen 10 maart 2020).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.