Duinkersoord 62

  • Voor het vervangen van de huidige dakpannen en dakgoten en het aanbrengen van dakisolatie op het perceel Duinkersoord 62 te Vlieland (verzonden 17 januari 2018).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.