Duinkersoord 52

voor bouwen

  • Voor de bouw van een vervangende zomerwoning op het perceel Duinkersoord 52 te Vlieland (verzonden 22 januari 2020).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.