Duinkersoord 52

Voor bouwen: voor de vervangende nieuwbouw van het pand Duinkersoord 52 te Vlieland (ingekomen 26 november 2019).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.