Duinkersoord 52 - asbest

voor sloop/asbestverwijdering

  • Voor het verwijderen van asbest op het perceel Duinkersoord 52 te Vlieland (ingekomen 20 februari 2020).