Duinkersoord 51

voor werk en/of werkzaamheden uitvoeren

  • Voor (de legalisatie van) tuinonderhoud op het perceel Duinkersoord 51 te Vlieland (verzonden 22 oktober 2019).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluit binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.