Duinkersoord 46

voor werk en/of werkzaamheden

  • Voor het ophogen van de grond en voor het plaatsen van een boom op het perceel Duinkersoord 46 te Vlieland (ingekomen 24 januari 2020).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.