Duinkersoord 46

Voor de verbouw van het pand Duinkersoord 46 te Vlieland (ingekomen 14 juli 2017).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.