Duinkersoord 45

Voor de verbouw van het pand Duinkersoord 45 te Vlieland (ingekomen 6 december 2016).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.