Duinkersoord 34

Voor werk of werkzaamheden uitvoeren: voor de landschappelijke aanpassing van het perceel Duinkersoord 34 te Vlieland (verzonden 31 juli 2019).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluit binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.