Duinkersoord 34

voor werk en/of werkzaamheden

  • Voor de aanpassing van het perceel Duinkersoord 34 te Vlieland (ingekomen 26 juni 2019).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.