Duinkersoord 32

Voor werk of werkzaamheden uitvoeren:

  • Voor het ophogen van de grond en het aanbrengen van beplanting op het perceel Duinkersoord 32 te Vlieland (verzonden 8 april 2020).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluit binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.