Duinkersoord 16

voor bouwen

Voor de bouw van een vakantiewoning op het perceel Duinkersoord 16 te Vlieland (verzonden 24 oktober 2018)

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.