Duinkersoord 16

Voor bouwen

Voor de bouw van een zomerwoning op het perceel Duinkersoord 16 te Vlieland (ingekomen 20 juli 2018).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.