Duinkersoord 16

Voor de verbouw van het pand Duinkersoord 16 te Vlieland (ingekomen 26 augustus 2017).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.