Duinkersoord 143 - werkpad

voor werk of werkzaamheden uitvoeren

  • Voor de aanleg van een tijdelijk werkpad op de kadastrale percelen B1061 en B076 ten behoeve van bouwwerkzaamheden op het perceel Duinkersoord 143 te Vlieland (verzonden 14 oktober 2020).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluit binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.