Duinkersoord 135

Voor het vergroten van het huidige eindscherm en het plaatsen van palen op het perceel Duinkersoord 135 te Vlieland (verzonden 6 december 2016).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.