Duinkersoord 113 - Kampweg 1

Voor de aanleg van een glasveelkabel vanaf de Ziggo-systeemkast bij Duinkersoord 113 naar het perceel van de boshuisjes van Stortemelk, Kampweg te Vlieland (verzonden 20 oktober 2016).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluit binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.