Duinkersoord 100

Voor de verbouw van het pand Duinkersoord 100 te Vlieland (ingekomen 19 juni 2017).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.