Dorpsstraat 99

voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor de legalisatie van het plaatsen van een tuinkast op het perceel Dorpsstraat 99 te Vlieland (ingekomen 29 mei 2018).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.