Dorpsstraat 91 - verbouw

voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor de verbouw van pand Dorpsstraat 91 te Vlieland (ingekomen 7 februari 2020).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.