Dorpsstraat 91-93

voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor de verbouw van de panden Dorpsstraat 91-93 te Vlieland (verzonden 6 juni 2019).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.