Dorpsstraat 91-93

voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor de verbouw van de panden Dorpsstraat 91 en 93 te Vlieland (ingekomen 2 april 2019).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.