Dorpsstraat 91-93 gedeeltelijke sloop

voor slopen/asbest verwijderen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor de (gedeeltelijke) sloop en het verwijderen van asbest van het pand Dorpsstraat 91 te Vlieland (verzonden 17 februari 2020).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, tel. 0562-452707.