Dorpsstraat 89

voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het plaatsen van zonwering op het perceel Dorpsstraat 89 te Vlieland (verzonden mei 27 2019).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.