Dorpsstraat 89

voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het plaatsen van zonwering op het perceel Dorpsstraat 89 te Vlieland (ingekomen 12 april 2019).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.