Dorpsstraat 88

voor bouwen in beschermd stads- en dorpsgezicht

Voor het plaatsen van markiezen op de ramen van de eerste en tweede verdieping van het pand Dorpsstraat 88 te Vlieland (verzonden 9 mei 2018).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.