Dorpsstraat 88

Voor het plaatsen van zonnepanelen op een dakvlak van een achterliggend gebouw op het perceel Dorpsstraat 88 te Vlieland (verzonden 11 oktober 2017).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.