Dorpsstraat 88

Voor het plaatsen van zonnepanelen op een dakvlak van een achterliggend gebouw op het perceel Dorpsstraat 88 te Vlieland (ingekomen 15 september 2017).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.