Dorpsstraat 73 - isolatie

voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het aanbrengen van dakisolatie op het perceel Dorpsstraat 73 te Vlieland (verzonden 4 juni 2020)

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.