Dorpsstraat 73 - isolatie dak

voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het aanbrengen van dakisolatie op het perceel Dorpsstraat 73 te Vlieland (ingekomen 12 mei 2020).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.