Dorpsstraat 61 - terrasafscheiding

voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht.

  • Voor (de legalisatie van) het plaatsen van een erfafscheiding op het perceel Dorpsstraat 61 te Vlieland (ingekomen 30 september 2019).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.