Dorpsstraat 58

Voor het veranderen van de huidige zonwering en kleurstelling van het pand Dorpsstraat 58 te Vlieland (verzonden 17 januari 2017).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.