Dorpsstraat 57 - aanpassen schuur

voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor de vervanging van de huidige schuur op het perceel Dorpsstraat 57 te Vlieland (verzonden 17 juni 2020).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.