Dorpsstraat 53

Dit item is verlopen op 26-08-2016.

Voor het plaatsen van een toegangsdeur in de zijgevel van het pand Dorpsstraat 53 te Vlieland (verzonden 11 mei 2016).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.