Dorpsstraat 42 - zonnepanelen

voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het plaatsen van zonnecollectoren op het perceel Dorpsstraat 42 te Vlieland (verzonden 22 oktober 2019).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.