Dorpsstraat 42 - zonnepanelen

Voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht: voor het plaatsen van zonnepanelen op het perceel Dorpsstraat 42 te Vlieland (ingekomen 14 september 2019).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.