Dorpsstraat 39B

voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het plaatsen van een scootersafe op het perceel Dorpsstraat 39B te Vlieland (verzonden 18 december 2018)

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.