Dorpsstraat 28

voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht - geweigerd

Voor de legalisatie van een verhoogde omheining op het perceel Dorpsstraat 28 te Vlieland (verzonden 7 maart 2019)

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.