Dorpsstraat 20A

Voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht:

Voor de verbouw van het pand Dorpsstraat 20A te Vlieland (ingekomen 3 april 2020).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.