Dorpsstraat 200

Voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht: voor het vervangen en verhogen van de kap van het pand Dorpsstraat 200 te Vlieland (verzonden 18 december 2019).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.