Dorpsstraat 1

Voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht:

Voor (de legalisatie van) het aanbrengen van gevelreclame op de voorgevel van het pand Dorpsstraat 1 te Vlieland (verzonden 26 juli 2018).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.