Dorpsstraat 18b - schuurtje

voor bouwen

  • Voor (de legalisatie van) het plaatsen van een schuurtje op het perceel Dorpsstraat 18B te Vlieland (verzonden 26 februari 2020).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.