Dorpsstraat 183

Voor reclame in het beschermd stads- en dorpsgezicht: voor (de legalisatie van) het plaatsen van bedrijfsreclame op het perceel Dorpsstraat 183 te Vlieland (verzonden 28 augustus 2019).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.