Dorpsstraat 183

Voor slopen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

Voor de sloop en asbestsanering van het pand Dorpsstraat 183 te Vlieland (verzonden 26 juli 2018).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, tel. 0562-452707.