Dorpsstraat 183

voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor de bouw van koop- en huurappartementen op het perceel Dorpsstraat 183 te Vlieland (ingekomen 28 juni 2018)

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.