Dorpsstraat 183

Voor slopen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor de sloop van het pand Dorpsstraat 183 en 183A te Vlieland (ingekomen 5 juli 2018).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij Ruimtelijke Ordening, mevrouw B. Verheij, telefoon 0562-452719 of Bouw- en woningtoezicht, mevrouw E. van der Schaaf telefoon 0562-452707.